ما را دنبال کنید
مراحل و نحوه عیب یابی استارت خودرو
اگر استارت ایراد داشته باشد، عیب یابی استارت خودرو کار ساده ای است و برای این کار تنها لازم است اطلاعات پایه ای را در این مورد داشته باشید. که ما در این مقاله سعی کرده ایم مراحل و نحوه عیب یابی استارت خودرو را کامل به شما توضیح دهیم.

مراحل و نحوه عیب یابی استارت خودرو 

اتومبیلی که شروع به کار نکند قطعاً ناامید کننده استروشن نشدن خودرو ممکن است ناشی از مشکلات استارت  باشداگر تجربه عیب یابی فنی اتومبیل را دارید، می توانید طی چندین بار استارت زدن دربابید که آیا عیب و ایراد از استارت است، یا جایی دیگربا این حال اگر ایراد از این قطعه باشد، عیب یابی استارت خودرو کار ساده ای است و برای این کار تنها لازم است اطلاعات پایه ای را در این مورد داشته باشید. که ما در این مقاله سعی کرده ایم مراحل و نحوه عیب یابی استارت خودرو را کامل به شما توضیح دهیم. 

عیب یابی استارت خودرو

مراحل عیب یابی استارت خودرو

برای عیب یابی استارت خودرو لازم است که شما مراحل مختلفی را طی و قطعات استارت خودرو را تست کنید. که ما در ایم مقاله به تفصیل آنها را شرح داده ایم. ولی با این حال شما باید حتما قبل از مطالعه این مقاله و یادگیری عیب یابی استارت خودرو، مقاله چگونگی و نحوه عملکرد استارت خودرو را مطالعه کنید.

    چک کردن پینیون

گام اول در عیب یابی استارت خودرو  چک کردن پینون ها استبرای این منظور ابتدا چراغ های جلو را روشن و ماشین را استارت بزنیدهنگام انجام این کار دو اتفاق محتلف ممکن است بیفتداگر ماشین مثل وقتی که می‌خواهد روشن شود از خود صدا ایجاد کند، اما عوض روشن شدن، نور چراغها خاموش شود، یعنی که احتمالاً پینیون گریپاژ کرده.

اما اگر ماشین صدای کلیک ایجاد می کند اما به نظر نمی رسد قصد روشن شدن داشته باشد و چراغ ها کم نور می شوند، احتمالاً مشکل از باتری استدر اینصورت دنبال چک کردن سیستم برق خودرو نرفته و به فکر شارژ یا تعویض باتری باشید.

    آزاد کردن پینیون

انتهای دنده پینیون را با آچار فرانسه گرفته و کمی بچرخانید تا شروع به حرکت آزادانه کند (از حالت گریپاژ خارج شود). وقتی مطمئن شدید دچار انسداد و گیرکردگی نیست، مجدداً استارت زده و ببینید مشکل برطرف شده یا نه.

اگر موفق به پیدا کردن دنده پینیون نشدید و خودرو هم اتوماتیک نیست سوییچ را ببندید، ماشین را در دنده 2 قرار داده، ترمز دستی را آزاد کرده و ماشین را کمی به جلو و عقب هل دهیداین کار باعث آزاد شدن پینیون استارت خواهد شد.

اما اگر ماشین دنده اتوماتیک است، قادر به دیدن دنده پینیون هم نیستید، چاره‌ای جز این ندارید که استارت را برای انجام آزمایشات بالینی از روی خودرو بازکرده و پایین بیاورید.

    بازدید و بررسی باتری ها 

قدم بعدی جهت عیب یابی استارت خودرو  بررسی باتری ها است. وجود جرم و رسوب سولفاته، می تواند باعث اتصال نامناسب و کمبود برقی که استارت دریافت می‌کند شود.

اگر ترمینال ها رسوب گرفته، کابل باتری را از آن جدا کرده،سر باتری ها را با یک برس سیمی تمیز کنید و کابل را دوباره متصل کنید.

در اتومبیل های جدید ترمینال های باتری یا حتی کل باتری ممکن است با یک درپوش پلاستیکی پوشانده شده باشدیک یا همه این درب ها را بردارید تا باتری را خوب ببینید. اما اطمینان حاصل کنید که هنگام کار هیچ فلزی (ابزار و غیرهبه طور تصادفی به هر دو ترمینال برخورد نکند.

    اندازه گیری ولتاژ باتری را با یک مولتی متر 

مولتی متر خود را روی تنظیم "DCو شماره آن را روی 20 (برای آزمایش از 0 تا 20 ولتتنظیم کنیدپروب قرمز را روی ترمینال مثبت (+) باتری و پروب سیاه را روی ترمینال منفی (-) قرار دهیداگر باتری درستی کار کند، باید بالای 12 ولت برق بتواند تجویل دهد.

حتی اگر وضعیت ترمینال های باتری هم خوب باشد، ممکن است مشکلی در سیم های تغذیه کننده استارت و سایر قطعات برقی خودرو وجود داشته باشد.

پس از چک کردن ولتاژ، مطمئن شوید که سیم ارت باتری کاملا به بدنه خودرو متصل باشداین برای عملکرد مناسب باتری ضروری است.

    بازدید سلونویید صورت چشمی و عینی 

گام بعدی در عیب یابی استارت خودرو  برسی چشمی سلونویید استاما این کار را چگونه انجام دهیم ؟

 اگر با وجود درست کار کردن باتری، خودرو استارت نمی خورد، احتمالاً مشکل اتصال با سلونویید وجود دارداین قطعه که به آن شیر برق هم می گویند، یک استوانه کوچک است که معمولاً به قسمت بالای استارت متصل استآن را مورد بازدید بصری قرار دهید و مطمئن شوید همه سیمهایی که به آن می روند به درستی متصل هستند.

اگر سیم آن لق باشد، شیر برق کار نمی کندآنها را دوباره وصل کنید و مجددا ماشین را استارت بزنیداگر این کار کمکی نکرد، ممکن است شیر برق به درستی تغذیه نشود.

سیم های برق سلونویید معمولاً با فیش کابله یا پیچ در جای خود قرار گرفته اند. اگر مطمئن نیستید سیم لق شده به کدام ترمینال یا چگونه متصل می شود، از یک آدم وارد کمک بگیرید.

چک کردن رسیدن برق به سلونویید با استفاده از تستر مدار 

یکی دیگر از روش های عیب یابی استارت خودرو چک کردن اتصال برق به سلونویید از طریق تستر مدار است.  (اگر تستر مدار ندارید از یک لامپ آزمایش به جای آن استفاده کنیدیکی از کانکتور های تستر مدار را روی ترمینال تغذیه (ترمینال ورودیسلونید و  کانکتور دیگرش را به بدنه فلزی سلونویید وصل کنیداگر دستگاه تستر روشن شود، مشکل از سلونویید یا خود استارت است، نه از نرسیدن برق به آن.

اگر تستر روشن نشود، در آن صورت مشکل رسیدن برق وجود دارد و سیم کشی را باید چک کرد علت احتمالی دیگر این مشکل هم می‌تواند خراب بودن خود سوئیچ احتراق استارت باشد.

    جریان خروجی شیر برق را چک کنید

برای عیب یابی استارت خودرو، یکی از رابط های لامپ آزمایش را روی خروجی شیر برق و دیگری را روی ترمینال ارت باتری قرار دهیدلامپ باید روشن شوددر غیر این صورت، باید مجموعه استارت و سلونویید را از روی خورو پایین آورده و آن را اصطلاحاً بنچ تست bench test تست کنید. بنچ تست نیز خود شرایط خاص خود را دارد که در ادامه این مقاله به آن اشاره می کنیم.

نحوه جدا کردن استارت و بنچ تست

شما باید این نکته را در نظر بگیرید که قبل از عیب یابی استارت خودرو از طریق بنچ تست، حتما این قطعه را از بدنه ماشین جدا کنید.  این کار البته به راحتی آب خوردن نیستاستارت قطعه کمابیش سنگینی است که باید در پیاده کردن آن دقت اعمال شود، ضمن آنکه در برخی مدل های خودرو به علت طراحی فشرده ی داخل بلوک موتور، باز کردن و نصب آن کمی بد دست استاگر خودتان می‌خواهید استارت را پیاده کنید، برای آنکه موقع نصب مجدد به مشکل نخورید، حتماً سیم‌ها را علامت گذاری کرده و مراقب باشید که پیچ ها گم نشوند.

اما مرحله بعدی این است که کابل اتصال باتری به باتری را به استارت متصل کنید. سپس یک سر کابل قرمز به ترمینال مثبت باتری، و انتهای دیگر آن را به پست مثبت ضخیم بر روی سلونویید وصل کنیدیک سر کابل سیاه را هم به یکی از گوشهای استارت، و سر دیگر آن را به ترمینال منفی باتری متصل کنید. سیمی را به ترمینال کوچک استارت وصل کنید.  فعلاً با انتهای دیگر آن کاری نداشته باشید.

استارت را با یک پای خود نگه دارید. موقع شروع بنچ تست ممکن است استارت حرکت کند و جرقه  بزندنگه داشتن آن با پا از پریدنش به این طرف و آن طرف و ایجاد آسیب جلوگیری می کند.

انتهای دیگر سیم را به سر مثبت باتری وصل کنیدهنگامی که این کار را انجام می دهید، پینیون استارت باید شروع به حرکت و چرخیدن کنداگر استارت کار می‌کند اما هنوز نمی تواند ماشین را روشن کند، مشکل از یک ایراد مکانیکی است، نه باتری سازی. در این حالت استارت شما ایراد ندارد، و باید سر وقت مکانیک بروید. ولی اگر استارت نچرخید، این قطعه خراب است و باید تعمیر و یا شاید هم تعویض شودکه در این صورت شما بایستی حتما بهترین مارک و استارت خودرو که بتواند عملکرد مناسبی را ارائه دهد را خریداری کنید. که در این جهت ما به شما پیشنهاد می کنیم حتما لیست برند، قیمت و مشخصات استارت خودرو در سایت فروشگاه بازرگانی راد را مشاهده نمایید.

منبع : گروه سئو وبسایت بازرگانی راد

مراحل و نحوه عیب
یابی استارت خودرو
بازرگانی راد, تیم محتوا 04 تیر 1400
این پست را به اشتراک بگذار
ورود | ثبت نام افزودن نظر
نحوه تعمیر استارت خودرو
یکی از مهم ترین قطعات خورو استارت می باشد. این قطعه وظیفه چرخش اولیه موتور خودرو جهت روشن شدن وسیله نقلیه را بر عهده دارد. و عملا خرابی آن سبب عدم روشن شدن ماشین می شود. بنابراین لازم است هرچه زود تر تعمیر استارت خودرو صورت گیرد.