ما را دنبال کنید

نحوه ثبت سفارش

مشتری عزیز شما می توانید به چند روش از بازرگانی راد سفارش خود را ثبت نمایید.

  • مراجعه به وب سایت اصلی www.radcm.ir

  • مراجعه حضوری به فروشگاه اصلی بازرگانی راد

  • تماس با شماره تماس 02136915022 

سازمان یار• متن و تصویر