دسته بندی

2738

مشخصه

قیمت

1  -  16240000


نوار چسب ریکو

3,290 تومان 3,290 تومان 3290.0 IRT

نوار چسب واندر

2,790 تومان 2,790 تومان 2790.0 IRT

نوار چسب اس دبلیو ای

3,150 تومان 3,150 تومان 3150.0 IRT

نوار چسب جک اسمیت

1,890 تومان 1,890 تومان 1890.0 IRT

چسب دوطرفه 5سانتی ساکا

16,000 تومان 16,000 تومان 16000.0 IRT

چسب دوطرفه 4سانتی ساکا

12,800 تومان 12,800 تومان 12800.0 IRT

چسب دوطرفه 3سانتی ساکا

9,600 تومان 9,600 تومان 9600.0 IRT

چسب دوطرفه 2سانتی ساکا

6,400 تومان 6,400 تومان 6400.0 IRT

چسب دوطرفه 1سانتی ساکا

3,200 تومان 3,200 تومان 3200.0 IRT

چسب پاتکس

7,200 تومان 7,200 تومان 7200.0 IRT

چسب دوقلو 7 گرم قابل تراش بیکس

11,900 تومان 11,900 تومان 11900.0 IRT

چسب دوقلو 14 گرم قابل تراش بیکس

14,500 تومان 14,500 تومان 14500.0 IRT