ما را دنبال کنید

بازرگانی راد نسخه اودوو 14.0+e-20220517

اطلاعات درباره بازرگانی راد نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

فروش
From quotations to invoices
حسابداری
Invoices & Payments
CRM
Track leads and close opportunities
وب سایت
Enterprise website builder
انبار
Manage your stock and logistics activities
حسابداری
Manage financial and analytic accounting
خرید
Purchase orders, tenders and agreements
پایانه فروش
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
تجارت الکترونیکی
Sell your products online
بازاریابی با ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
هزینه ها
Submit, validate and reinvoice employee expenses
استودیو
Create and customize your Odoo apps
کارمندان
Centralize employee information
Overtime
Base of Track employee overtime
دانش
آموزش الکترونیکی
مدیریت و انتشار پلت فرم آموزش الکترونیکی
بحث و گفتگو
Chat, mail gateway and private channels
مخاطبان
Centralize your address book
تقویم
Schedule employees' meetings
تاییدها
ایجاد و اعتبار سنجی درخواست های تاییدیه
بلاگها
Publish blog posts, announces, news
گفتگوی آنلاین
Chat with your website visitors
بازاریابی با پیامک
طراحی، ارسال و پیگیری پیامک ها
یادداشت‌ها
Organize your work with memos
تالار گفتگو
Manage a forum with FAQ and Q&A
مدیریت مهارت ها
مهارت ها، دانش و رزومه کارکنان خود را مدیریت کنید
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند
درگاه پرداخت به پرداخت
درگاه پرداخت: پیاده سازی به پرداخت
Odoo Affiliate Management
Affiliate extension for odoo E-commerce store
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Product Advanced Attribute
Allow to manage products advanced attributes
Database Auto-Backup Upload
Automatically Upload backup to Google Drive.

نمودار حسابها/ محلی سازی نصب شده

داده های نسخه نمایشی انتقال خودکار حساب
عمومی - حسابداری
هند - حسابداری
هند- پایانه فروش
Indian - Purchase Report(GST)
مدیریت خرید و انبار هند
دفتر روزنامه خرید پیش فرض را در انبار تعریف کنید
هند - گزارش‌های حسابداری
Indian - Sale Report(GST)
مدیریت فروش و انبار هند
دفتر روزنامه فروش پیش فرض را در انبار تعریف کنید
Indian - Stock Report(GST)
Iran - Point of Sale
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
ایالات متحده - حسابداری
طرح چک های آمریکا
چاپ چک آمریکایی
ایالات متحده آمریکا - گزارش‌های حسابداری
Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - eCommerce
Iran Localization of eCommerce
Iran - eLearning
Iran Localization of eLearning
Iran - Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran - Sale
Iran - Sales and Warehouse Management
Iran - Warehouse Management
Iran - Web Studio
Iran Localization of Web Studio
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Link Tracker
Iran Localization of Link Tracker
Iran - ECommerce watermark
Iran Localization of Watermark image for Odoo Ecommerce.
Iran - Payroll
Iran Localization of Payroll
Iran - Payroll with Accounting
Iran Localization of Payroll with Accounting
Iran - Payroll tax report
Iran Localization of Payroll
Iran - Payment Follow-up Management
Iran Localization of Payment Follow-up Management
Iran - Employee
Iran Localization of Employee
Iran - Employee Contracts
Iran Localization of Employee Contracts
Iran - Payroll Insurance
Calculation of Iran Insurance in Payroll
Iran - Purchase
Iran Localization of Purchase
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Discuss
Iran Localization of Odoo Discuss
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Overtime
Iran Localization of Overtime
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoicing
Iran - Accounting
Iran Localization of Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran Localization of Accounting Reports
Iran - Calendar
Iran Localization of Calendar
Iran - Calendar - SMS
Iran Localization of Calendar - SMS
Iran - CRM
Iran Localization of CRM
Iran - Gamification
Iran Localization of Gamification
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Mobile
Iran Localization of Mobile
Iran - Website profile
Iran Localization of Website profile
Iran - Partner Industry Secondary
Iran Localization of Partner Industry Secondary
Iran - Assets Management
Iran Localization of Assets Management