ما را دنبال کنید

راهنما

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های جدید بازاریابی را به اشتراک بگذارید و بحث و گفتگو کنید، پروفایل حرفه ای خود را ایجاد کنید و در کنار هم بازاریاب بهتری شوید.

این انجمن برای حرفه ای ها و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است. بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

Guidelines

What kinds of questions can I ask here?

This community is for professional and enthusiast users, partners and programmers. You can ask questions about:

 • نحوه نصب سازمان یار بر روی زیرساخت ویژه,
 • نحوه پیکربندی و یا سفارشی سازی سازمان یار برای نیازهای ویژه کسب و کار,
 • بهترین روش برای استفاده از سازمان یار در نیازهای ویژه کسب و کار,
 • نحوه توسعه افزونه ها برای نیازهای خود,
 • سوالات ویژه درباره خدمات سازمان یار و غیره.

Before you ask - please make sure to search for a similar question. You can search questions by their title or tags. It’s also OK to answer your own question.

Please avoid asking questions that are too subjective and argumentative or not relevant to this community.

What should I avoid in my questions?

You should only ask practical, answerable questions based on actual problems that you face. Chatty, open-ended questions diminish the usefulness of this site and push other questions off the front page.

To prevent your question from being flagged and possibly removed, avoid asking subjective questions where …

 • زمانی که هر پاسخ از اعتبار یکسانی برخوردار باشد: “______ مورد علاقه شما چیست؟
 • پاسخ شما همراه با سوال ارائه شود و انتظار پاسخ های بیشتری داشته باشید: “من از ______ برای ______ استفاده می کنم، شما چه چیز استفاده می کنید؟”
 • مشکل واقعی برای حل شدن وجود نداشته باشد: “کنجکاوم که بدانم آیا سایر افراد چنین حسی دارند.”
 • یک سوال فرضی بی پایان از ما پرسیده شود: “اگر ______ اتفاق بیفتد، چه می شود؟
 • حرفهای یاوه سرایی که به سوال تغییر یافته باشد: “جورابهای ______، درسته؟”

If you fit in one of these example or if your motivation for asking the question is “I would like to participate in a discussion about ______”, then you should not be asking here but on our mailing lists. However, if your motivation is “I would like others to explain ______ to me”, then you are probably OK.

(بخش بالا از سوالات متداول Stackoverflow اتخاذ شد است.)

بعلاوه:

 • پاسخ ها نباید سوالاتی را اضافه کنند و یا آنها را ادامه دهند. به جای آن، یا سوال را ویرایش کنید و یا نظردهی به سوال را اضافه کنید.
 • پاسخ ها نباید به گونه ای باشد که درباره سایر پاسخ ها نظر دهند. به جای آن، نظردهی را برای سایر پاسخ ها اضافه کنید.
 • پاسخ ها نباید فقط به سایر سوالات اشاره کنند. به جای آن، نظری را اضافه کنید که نشان دهنده "کپی احتمالی ..." باشد. با این حال، بهتر است که لینک به سایر سوالات و یا پاسخ های ارائه کننده اطلاعات مرتبط را وارد کنید.
 • پاسخ ها نباید فقط لینک راه حل را در اختیار بگذارند. به جای آن، متن توضیحی راه حل را در پاسخ ارائه کنند، حتی اگر فقط کپی/پیست باشد. لینکها باید مکمل پاسخ باشند که به منابع و یا سایر مطالب اشاره می کنند.

What should I avoid in my answers?

Answers should not add or expand questions. Instead either edit the question or add a comment.

Answers should not comment other answers. Instead add a comment on the other answers.

Answers shouldn't just point to other questions. Instead add a comment indicating "Possible duplicate of...". However, it's fine to include links to other questions or answers providing relevant additional information.

Answers shouldn't just provide a link a solution. Instead provide the solution description text in your answer, even if it's just a copy/paste. Links are welcome, but should be complementary to answer, referring sources or additional reading.

Answers should not start debates This community Q&A is not a discussion group. Please avoid holding debates in your answers as they tend to dilute the essence of questions and answers. For brief discussions please use commenting facility.

When a question or answer is upvoted, the user who posted them will gain some points, which are called "karma points". These points serve as a rough measure of the community trust to him/her. Various moderation tasks are gradually assigned to the users based on those points.

For example, if you ask an interesting question or give a helpful answer, your input will be upvoted. On the other hand if the answer is misleading - it will be downvoted. Each vote in favor will generate 10 points, each vote against will subtract 10 points. There is a limit of 200 points that can be accumulated for a question or answer per day. The table given at the end explains reputation point requirements for each type of moderation task.

Why can other people edit my questions/answers?

The goal of this site is create a relevant knowledge base that would answer questions related to Odoo.

Therefore questions and answers can be edited like wiki pages by experienced users of this site in order to improve the overall quality of the knowledge base content. Such privileges are granted based on user karma level: you will be able to do the same once your karma gets high enough.

If this approach is not for you, please respect the community and use Google+ communities instead.