فروشگاه های لوازم یدکی جهت مشاهده قیمت های عمده ثبت نام کنید. | لطفا بعد از ثبت نام با واحد پشتیبانی تماس بگیرید  |  ورود و ثبت نام
فروشگاه های لوازم یدکی جهت مشاهده قیمت های عمده ثبت نام کنید.

لطفا بعد از ثبت نام با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.  ورود      ثبت نام  

دسته بندی

2716

مشخصه

قیمت

1  -  8140000


کشویی پراید 5 کامل عقب شید پارت

130,680 تومان 130,680 تومان 130680.0 IRT

کشویی 5 کامل پراید کارماتک

149,000 تومان 149,000 تومان 149000.0 IRT

کشویی 3 و 4 کامل پراید کارماتک

199,000 تومان 199,000 تومان 199000.0 IRT

کشویی 1 و 2 کامل پراید کارماتک

267,000 تومان 267,000 تومان 267000.0 IRT

مغزی کشویی گیربکس 3 و 4 پراید کارماتک

69,000 تومان 69,000 تومان 69000.0 IRT

مغزی کشویی گیربکس 1و2 پراید کارماتک

69,000 تومان 69,000 تومان 69000.0 IRT

کشویی 5 پراید کارماتک

108,000 تومان 108,000 تومان 108000.0 IRT

کشویی 1 و 2 پراید کارماتک

258,000 تومان 258,000 تومان 258000.0 IRT

ماهک 5 گیربکس پراید کارماتک

28,000 تومان 28,000 تومان 28000.0 IRT