دسته بندی

مشخصه

قیمت

1  -  16240000

دنده برنجی 5 پراید کارماتک

14,500 تومان 13,800 تومان 13800.0 IRT

دنده برنجی 3و4 پراید کارماتک

14,900 تومان 14,200 تومان 14200.0 IRT

دنده برنجی 2 پراید کارماتک

15,900 تومان 15,100 تومان 15100.0 IRT

دنده برنجی 1 پراید کارماتک

15,900 تومان 15,100 تومان 15100.0 IRT

دنده هرزگرد پراید عقب گیربکس کارماتک

82,500 تومان 78,400 تومان 78400.0 IRT

دنده پینیون پراید کارماتک

75,600 تومان 71,800 تومان 71800.0 IRT

کشویی پراید 5 کامل کارماتک

88,000 تومان 83,600 تومان 83600.0 IRT

کشویی پراید 3 و 4 کامل کارماتک

123,000 تومان 116,900 تومان 116900.0 IRT

کشویی پراید 1 و 2 کامل کارماتک

175,000 تومان 166,300 تومان 166300.0 IRT

مغزی کشویی گیربکس 3 و 4 پراید کارماتک

39,000 تومان 37,100 تومان 37100.0 IRT

مغزی کشویی گیربکس 1و2 پراید کارماتک

41,000 تومان 39,000 تومان 39000.0 IRT

کشویی پراید 5 کارماتک

79,000 تومان 75,100 تومان 75100.0 IRT