[سخنرانی فرضی دوم]

رویداد شماره دو

[سخنرانی فرضی دوم]

پیشنهاد شده توسط [سخنران فرضی دوم]

درباره نویسنده

Practical Info

Date
1398-05-02 09:30 (Asia/Tehran)
مدت
1 ساعت 30 دقیقه
مکان
[ مکان اول رویداد ]